Kariyer

OKAN HOLDİNG OLARAK İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Türkiye’de ve Kazakistan’da yer alan grup şirketlerimizin yaklaşık 4000 Kazak-Türk çalışanı ile birçok alanda öncü rolünü üstlenen grubumuzun benimsemiş olduğu “Önce İnsan” felsefesi ile; grup şirketlerimizin strateji ve hedefleri doğrultusunda devamlı dinamik ve değişime açık organizasyonel yapısında insan kaynağına en etkin ve verimli şekilde profesyonel gelişim ve kariyer fırsatları sunarak geleceğini Okan Grubunda görmesini sağlamaktır.

İşe Alım Süreci;

uygun insan kaynağı profilinin hiçbir ayırım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan şirkete kazandırıldığı ve firmanın başarısında kritik rol oynayan bir süreçtir.
Bu doğrultuda eleman gereksinimlerinde ilk olarak Kazakistan-Almata ve Türkiye-İstanbul merkezde yer alan Holding İnsan Kaynakları Yönetimi’ne başvurulur. Kullanılan kaynaklar;

1. www.okan.com.tr’de İş Başvuru Formu doldurarak,
2. Faksla,
3. Postayla,
4. Okan Plazaya ve grup şirketlerimize bizzat gelip “İş Başvuru Formu” doldurarak iş başvurusunda bulunulmaktadır.

Tüm bu kanallardan yapılan başvurular özgeçmiş veritabanına kaydedilir. Yıllık yapılan işgücü planlaması doğrultusunda açık pozisyonlar için bu veri tabanından araştırma yapılarak ya da danışmanlık şirketleri ile ortak çalışmalar yürütülerek gerekli niteliklere uyan adaylardan bir havuz oluşturulur.

İnsan Kaynakları bölümü tarafından iş başvuru formları ön elemeden geçirilerek , iş profiline uygun adaylarla görüşme gerçekleştirilir. Adaylarla, İnsan Kaynakları ve ilgili yöneticilerinin katıldığı en az iki görüşme yapılır. Tüm bu görüşmeleri ve referans araştırmalarını olumlu olarak tamamlayan adaylara İnsan Kaynakları Bölümü tarafından iş teklifi yapılır.

Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları, başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere altı ay boyunca veri tabanında saklanır ve takip edilir.

Staj Süreci

Staj Programları ile amacımız, kuruma ve sektöre katkı sağlarken, potansiyel çalışma arkadaşlarımızı değerlendirmektir. Şirketimizde her yıl Okan üniversitesinin İş Yaşamına Hazırlık Programı kapsamında öğrencilere 1 veya 3 ay staj yapma imkanı sağlanmaktadır. Staj dönemleri Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarıdır. Diğer Üniversitelerden gelen başvurularda değerlendirmeye alınmaktadır.
Stajyer talepleri Nisan-Mayıs aylarında tüm departmanlardan alınır. Başvuru yapan öğrenciler, İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile yapılan mülakatlar doğrultusunda staja kabul edilir.

Eğitim Süreci

Rekabet ortamında insan kaynağımızla avantajlı konuma gelmek, çalışanlarımızın profesyonel iş bilgisini ve yetkinliklerini geliştirmek anlayışıyla çalışanlarımızın iş yaşamlarına ve kişisel gelişimlerine dönük olarak gelişimlerini, farklı kanallarla sürekli olarak desteklemekteyiz.

Eğitim kanallarımız

• İç Eğitimcilerimiz
• Kalite Yönetimi Eğitimcilerimiz
• Eğitim Şirketleri Aracılığı ile Gerçekleştirilen Eğitimler
• Okan Üniversitesi İş Birliği ile Gerçekleştirilen Eğitimler’dir.

Ücret politikası ve sosyal haklar

Ücret artışları, Ocak ayında olmak üzere yılda bir defa yapılmaktadır. Yapılan artış oranlarında enflasyon ve kıyaslama verileri dikkate alınmakta; özellikle pozisyonlara göre oluşturulan skalalarda ücret ayarlamaları gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca sağlık hizmeti olarak grup şirketlerimizin, şantiyelerimizin ve holdingimizin bünyesinde doktorlarımız görev yapmaktadır.
İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında, çalışanlarımızın ulaşımı servisler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Sonuç olarak:

Okan Holding olarak üretimimizin, düşünce ve davranış tarzımızın altını çizen temel kavramlar, insana duyduğumuz saygı ve atfettiğimiz değerdir. Bize göre, başarımızın ve farkımızın sırrı da buradadır.

Amacımız, insanlara en iyiyi ve güzeli sunmaktır. Çünkü yeryüzünde insansız hiçbir organizasyon, sosyal olmayan hiçbir iş yoktur. Makinelerden, teknolojiden, çağdaş bilimden sonuna kadar yararlanmaya evet… Ancak bütün bunları yarattığı gibi, yönlendirecek, geliştirecek ve daha faydalı hale getirecek olan yine insan…
Bu noktada en temel kaygımız, çalışanlarımızı, yani bu en değerli kaynağımızı,

• sürekli eğitim ve öğretimle,
• çağın gereklerine uyumlu ve sadece insanda var olan etik prensiplere sonuna kadar bağlı kılarak,
• onları gerektiği gibi motive ederek,
• kendileriyle ve içinde yaşadığı toplumla barışık,
• ne istediklerini bilen,
• özgüvenli,
• yaptıkları işle gurur duyan,
• aktif ve
• sorgulayan bireyler

olarak karşımızda görmektir…

Bunun için de biz Okan Holding olarak üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaya kararlıyız. Daha güzel bir dünya, daha mutlu insanlar için…
Hep birlikte, uzun yıllar çalışmak dileğiyle!