Okan Üniversitesi

Okan Üniversitesi, Okan Holding tarafından kurulan Okan Kültür, Eğitim ve Spor Vakfı’na bağlıdır. Resmi olarak 1999 yılında kurulmuştur, eğitim – öğretime ise 2003-2004 akademik yılında başlamıştır. Hızla büyüyen Okan Üniversitesi, 2006’dan beri modern Akfırat kampüsünde eğitim-öğretime devam etmektedir.

“İş Yaşamına En Yakın Üniversite” sloganıyla yola çıkan Okan Üniversitesi, sahip olduğu teknolojik altyapı ve kaliteli eğitim prensibiyle öğrencilerini iş yaşamına ve kariyer olanaklarına bir adım daha yaklaştırmaktadır. Sektör deneyimli ve nitelikli akademik kadrosunun desteği ve hayata geçirdiği ‘İş Yaşamına Hazırlık Programı’yla eğitimde teori ve pratiği bir araya getirerek nitelikli öğrenciler yetiştirmektedir.
“Ortak Program” sistemini uygulayan Okan Üniversitesi, bu program kapsamında öğrencilerine önce fakültelerini, 1. sınıfın sonunda ise fakülte içinde aynı puan türünde olan bölümler arasından istedikleri bölümü seçebilme ayrıcalığı tanımaktadır.

Okan Üniversitesi’nde;
Uygulamalı Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Almanca Mütercim Tercümanlık, Rusça Mütercim Tercümanlık, Çince Mütercim Tercümanlık Bölümleri’nden oluşan Fen Edebiyat Fakültesi,
Endüstri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce), İnşaat Mühendisliği (İngilizce), Makine Mühendisliği (İngilizce) ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri’nden oluşan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi;
İşletme, İşletme (İngilizce), Bankacılık ve Finans (İngilizce), Uluslararası Ticaret, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası Lojistik, ve Sağlık Yönetimi Bölümleri’nden oluşan İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi;
İçmimarlık, Grafik Sanatlar, Moda ve Tekstil Tasarımı, Plastik Sanatlar, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Sanat ve Tasarım Yönetimi, Fotoğraf ve Sinema – Televizyon Bölümleri’nden oluşan Güzel Sanatlar Fakültesi;
Turizm ve Otelcilik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Muhasabe Bilgi Sistemleri, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Gastronomi ve Spor Bilimleri Bölümleri’nden oluşan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ileHukuk Fakültesi bulunmaktadır.

Ayrıca 15 örgün, 14 ikinci öğretim olmak üzere toplam 29 programa sahip Meslek Yüksek OkuluHasanpaşa Kampüsü’nde önlisans eğitimi vermektedir. Programlar; Gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama, Dış Ticaret, Pazarlama, Hastane Yönetimi ve Organizasyon, Lojistik, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, İnsan Kaynakları, Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama, Bankacılık ve Sigortacılık, İşletme, Muhasebe, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yerel Yönetimler ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile bunların ikinci öğretim programlarından oluşmaktadır.

Üniversite ile iş dünyası arasında köprü oluşturmayı hedefleyen Okan Üniversitesi, öğrencilerinin birinci sınıftan başlayarak İş Yaşamına Hazırlık Programı kapsamında sektörünün önde gelen kuruluşlarında staj yapmalarını sağlamaktadır. Böylece öğrenciler iş yaşamını tanımakta, teori ile pratik arasında ilişki kurarak bilgi ve becerilerini artırmakta, mesleki motivasyon kazanmaktadır.

Okan Üniversitesi öğrencileri, Erasmus programıyla Avrupa’nın seçkin üniversitelerinde öğrenimlerinin bir bölümünü burslu olarak sürdürebilmekte, aynı zamanda yapılan protokoller sayesinde ABD, Kazakistan, Rusya, ve Çin’deki üniversitelerde de öğrenim görme şansı yakalamaktadır. Bunun yanı sıra öğrenciler, yan dal imkanlarından yararlanarak birden fazla konuda uzmanlaşabilmekte ve çift ana dal sayesinde iki diplomayla mezun olma ayrıcalığına sahip olmaktadır.

Kampüs hayatı sahip olduğu sosyal ve kültürel olanaklarla öğrencilerin eğitimini destekleyen bir araç olarak ciddi bir konuma sahiptir. Bu bilinçle hareket eden Okan Üniversitesi, öğrencilerine, Atatürkçü Düşünce Kulübünden Genç Girişimciler Kulübü’ne, Sualtı Sporları Kulübünden Rock Kulübüne 30’un üzerinde öğrenci kulübüne katılarak kampus yaşamındaki sosyal ve kültürel hareketliliğe dahil olma imkanı sunmaktadır.

Okan Üniversitesi öğrencilerine burs konusunda da ciddi olanaklar sağlamaktadır. Üniversite öğrencilerinin % 70’i geniş burs olanaklarından yararlanmaktadır. Okan Üniversitesi’nde burslar kesilmez. Okan Üniversitesi ÖSYM bursunun yanı sıra başarılı öğrencilere yurt, yemek, servis hizmetlerinde de farklı burs imkanları sağlamaktadır. İlk 1000’e giren öğrencilere öğrenim ücretlerinden muafiyet yanında, öğrenimleri boyunca aylık burslar verilmektedir. Eğitimcilere, eğitimcilerin eş ve çocuklarına indirim sağlayan Okan Üniversitesi, milli sporculara ve 3 engelli öğrenciye %100 öğrenim bursu vermektedir

Okan Üniversitesi’nde öğrenciler 2 Doğu, 2 Batı dili öğrenme şansına sahiptir. Rusça, Çince, İngilizce ve Almanca Mütercim Tercümanlık programları, dünyadaki ekonomik ve kültürel gelişmeler izlenerek, pazarların ihtiyaçlarına uygun olarak açılmıştır. Diğer bölümlerde okuyan öğrenciler de ikinci yabancı dil olarak Rusça, Çince ve Almanca dersleri alarak, mezun olduklarında iş yaşamına bir adım önce başlamaktadırlar.

İş hayatında ihtiyaç duyulan alanlarda farklı ve nitelikli eğitimle iş fırsatlarının arttırılabileceğine inanan Okan Üniversitesi, kendisini geliştirmek isteyenlere Sürekli Eğitim Merkezi’nin düzenlediği sertifika programları ve kurslarla geleceklerini yeniden şekillendirme imkanı sunmaktadır. Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, mesleki bilgisini artırmak ya da yeni bilgi ve beceriler edinerek farklı iş alanlarına yönelmek isteyenler için çeşitli kurs ve sertifika programları düzenlenmektedir. Bu programlarda, kendi alanlarında en yetkin uzman ve akademisyenler ders vermekte ve pratiğe yönelik örnekleri aktararak katılımcıları, geleceğe hazırlamaktadırlar.

Okan Üniversitesi
Akfırat Kampüsü, Formula 1 yanı, Tuzla/ İstanbul – Türkiye
Tel. 0090 0216 677 16 30
www.okan.edu.tr