Okan İnşaat Grubu Başkanı Mesajı

Türkiye’nin önder kuruluşlarından biri olan Okan Holding, 1972 yılında kurulmuştur. Günümüze kadar uluslararası tecrübesi ve yüksek teknolojisi ile faaliyetlerini devam ettirmiştir.

1977 yılında Türkiye platformunda altyapı ihalelerini kazanarak bunları başarı ile tamamlayan OKAN İNŞAAT A.Ş. daha sonra ihtisas konularını Türkiye sathında geliştirmiş ve başta Turizm tesisleri, sanayii ve endüstriyel yapılar ve dağıtım şebekeleri olmak üzere birçok önemli projeyi gerçekleştirmiştir. Daha sonra; 80’li yıllarda Türkiye’nin dışa açılma politikası kapsamında inşaat yatırımlarını yurt dışına taşımaya başlamıştır.

Globalleşen inşaat sektöründe ve özellikle dünyaya yeni açılmaya başlayan BDT ülkelerinin yeniden imarında, OKAN İNŞAAT A.Ş. gecikmeden en önlerdeki yerini almıştır. Başta Kazakistan, Türkmenistan ve Rusya olmak üzere, bu ülkelerdeki bir çok dev projeyi üstlenmiş ve yurtiçi birikimlerini yurtdışına da taşıyarak tüm projeleri kusursuzca kullanıcılarına teslim etmiştir.

İlk tasarımından anahtar teslimine kadar tamamen OKAN İNŞAAT A.Ş. tarafından gerçekleştirilen bu projeler, dünyada uygulanan en son inşaat teknolojileri ile uzman mühendis ve mimarlar tarafından imar edilmiş ve denetlenmiş; ayrıca akıllı binalar olarak adlandırılan bina projeleri için proje sahiplerine, bu binaları kendi başlarına kullanabilmeleri için tüm eğitim ve alıştırma çalışmaları yine aynı uzman kadrolar tarafından verilmiştir. Söz konusu bu projeler; bankacılık, gıda üretim tesisleri ve otel yönetim pazarlama faaliyetleridir.

OKAN İNŞAAT A.Ş. teknolojinin sonunun olmayacağı ve insanlığa her zaman en iyiyi sunmanın bir hedef olduğu bilinci ile kendisini sürekli yenilemeye devam etmektedir. Araştırma ve geliştirmeye önem veren firmamız bununla ilgili olarak bünyesinde konunun uzmanlarından oluşan bir birim kurmuştur. Bu birimin çalışmalarının esasını dünya platformunda yeni inşaat metotları bulma ve geliştirme, en son malzeme ve ekipmanların araştırılması ve konu ile ilgili öğretim kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile devamlı temas halinde olma teşkil etmektedir. Birim, ayrıca uluslararası inşaat firmaları ile işbirliği içerisinde olmakta ve güçlerin birleşmesinin en iyiyi yakalamada en büyük etken olacağı inancını taşımaktadır.

Uluslararası bir şirket olan Okan İnşaat assetleri günden güne büyümekte, çalıştığı ülkelerdeki temsilcilik ve büroları genel merkezler haline dönüşmekte ve açılmayı düşündüğü diğer dünya ülkelerindeki irtibat ve temsilcilik büroları da her geçen gün artmaktadır. Makine parkına projelerin gerektirdiği her türlü iş makinesi derhal dahil olmakta ve işleri olabildiğince süratli bir hale getirebilmek için tüm imkanlar yaratılmaktadır.

Okan İnşaat  bir yandan başarılı projelerini ve yatırımlarını devam ettirirken, bir yandan da çeşitli ülkelerde müteahhitlik hizmetleri vermeye başlayarak, faaliyet alanlarına yenilerini eklemiştir.

Okan Holding’in inşaat işleri ve yatırımları; kompleks, otel, altyapı projeleri (yol, su, kanalizasyon, baraj, viyadükler, köprüler) , üretim tesisleri, fabrikalar, toplu konutlar ve lüks konut, iş merkezleri, taahhüt ve anahtar teslim işleri olarak kategorize edilebilir.

Okan Holding inşaat alanındaki 30 yıllık bilgi birikimini, tecrübesini, iş anlayışını, kalite anlayışını ve uzmanlığını inşaat alanında yurt dışına taşımış ve uluslararası yatırımlarına devam eden uluslararası bir şirkettir.

Astana Kızıljar’daki Cumhurbaşkanlığı Rezidansı, Astana’daki 5 yıldızlı Ramada Plaza, Kazakistan Ulusal Müze ve Kültür Merkezi, Yüksek Katlı İkiz Kuleler, Diplomatik City, Avrasyabank prestij projelerimizdir. Pavlador Omsk Devlet Karayolu 1.Bölümü, 240 Yataklı Acil Yardım Hastanesi, Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Jeruyik Kompleks Astana,  Okan Merei Astana Okan İnşaat’ın tamamlanmış olan projeleridir.

Bayterek Kompleks Almaty, Okan Sultan Grand Petropavlovsk Alışveriş Eğlence ve Konut Kompleksi ise Okan İnşaat’ın devam etmekte olan projeleridir.

Sultan Modern Un-İrmik-Makarna Entegre Tesisleri, Sultan Bisküvi ve Şekerleme Fabrikası, Sultan Marketing, Astana Beton, Okan Agro, Okan Merei Astana Kompleksi, Okan Bayterek Almatı Kompleksi ve Okan Grand Sultan Petropavlovsk Kompleksi de Okan Holding’in yatırımlarını oluşturmaktadır.

Okan İnşaat Grubu; araştırma, geliştirme çalışmalarıyla, uyguladığı ileri teknolojisiyle ve toplam kalite bilinciyle yönetilen ISO belgeli şirketleriyle, faaliyet gösterdiği bu sektördeki başarılarını sürdürerek yeni pazarlara açılmaya devam etmekte olan uluslararası bir kuruluştur.

Ömer Okan
Okan İnşaat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı