İNŞAAT

1977 yılında altyapı ihalelerini kazanarak bunları başarı ile tamamlayan Okan İnşaat, başta turizm tesisleri, sanayi ve endüstriyel yapılar ve dağıtım şebekeleri olmak üzere birçok önemli projeyi Türkiye’de gerçekleştirdikten sonra 80’li yıllarda Türkiye’nin dışa açılma politikası kapsamında inşaat yatırımlarını yurt dışına taşımaya başladı.

Okan İnşaat başta Kazakistan, Türkmenistan ve Rusya olmak üzere, bu ülkelerdeki birçok dev projeyi üstlendi ve yurt içi birikimlerini yurt dışına da taşıyarak tüm projelerini eksiksiz ve en iyi şekilde kullanıcılarına teslim etti.

Tasarımından anahtar teslimine kadar tamamen Okan İnşaat tarafından gerçekleştirilen bu projeler, dünyada uygulanan en son inşaat teknolojileri ile uzman mühendis ve mimarlar tarafından inşa edildi; ayrıca akıllı binalar olarak adlandırılan bina projeleri için proje sahiplerine, bu binaları kendi başlarına kullanabilmeleri için tüm eğitim ve araştırma sonuçları yine aynı uzman kadrolar tarafından verildi.

Söz konusu bu projeler; bankacılık, gıda üretim tesisleri ve otel yönetim pazarlama faaliyetleridir.

Okan İnşaat bir yandan başarılı projelerini ve yatırımlarını devam ettirirken, bir yandan da çeşitli ülkelerde müteahhitlik hizmetleri vermeye başlayarak, faaliyet alanlarına yenilerini ekledi, eklemeye de devam ediyor.

Okan Grubu’nun inşaat işleri ve yatırımları; kompleks, otel, altyapı projeleri (yol, su, kanalizasyon, baraj, viyadükler, köprüler), üretim tesisleri, fabrikalar, toplu konutlar ve lüks konut, iş merkezleri, hastaneler, taahhüt ve anahtar teslim işleri olarak kategorize edilebilir.